Skip to content

Velkommen til Advokatfirmaet Hienn.

Min ambisjon er å være din viktigste rådgiver.
Som din samarbeidspartner skal jeg være i forkant og tilgjengelig når du trenger det. Vi skal sammen skape verdier for deg eller din virksomhet.

Med mange års erfaring som næringslivsleder, konsernadvokat og selvstendig advokat med eget firma har jeg arbeidet med mange bransjer og rettsområder.

Kombinasjonen mellom fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse har gitt meg muligheter til å løse utfordringer og utvikle forretningsmuligheter for mine klienter. Jeg vet at tilgjengelighet og tempo er viktig i alle saker men særlig når viktige situasjoner oppstår.

Typiske situasjoner kan være kjøp og salg av eiendeler eller råvarer, restrukturering, krisehåndtering, konseptutvikling, kontraktsforhandlinger, ansettelsesforhold, oppkjøp, finansiering, omorganisering med mer. Når disse situasjonene oppstår skal du stole på at jeg vil gi best mulig råd og veiledning.