Skip to content

Advokatfirmaet Hienn yter rådgivning og bistand overfor næringslivet og privatpersoner i saker som involverer så vel forretningsjuridiske som offentligrettslige problemstillinger.

 

 

SERVICES

Kontraktsrett og entreprise

Fast eiendoms rettsforhold

Arbeidsrett og HR

Strafferett – Forsvarer og Bistandsadvokat

Sjørett og transportrett

Selskapsrett

Restrukturering og insolvens

Familie og arverett

Offentlige anskaffelser