Skip to content

MARIT

Marit Hienn har sin mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen.
Som spesialfag har hun:

– Kommersiell kontraktsrett/ Petroleumsrett – Universitetet i Oslo

– Selskapsrett – Universitetet i Bergen

– Konfliktmekling – Universitetet i Bergen

Marit Hienn`s masteroppgave har tittelen:

”Begrepet ”daglig ledelse” som rettslig skranke

Sett i lys av aksjeloven § 6-14 og § 6-32.”

Marit Hienn har foruten sin juridisk utdannelse, tilleggsutdannelse i bedriftsøkonomi og regnskap fra Handelshøgskolen i Bergen (NHH).

Hun har vært trainee ved Advokatfirmaet Sølverud i Bergen, og hun har vært engasjert som prosjektleder ved JBL.

Marit Hienn har en rekke kurs, blant annet i forhandlingsteknikk og styrearbeid. Hun har i dag følgende styreverv:
– Styreleder i Advokatforeningens «Yngre advokater» Midt- Hålogaland krets
– Styremedlem i Advokatforeningens faste utvalg for yngre advokater

– Styremedlem i Folkets Hus AS, Narvik

– Styremedlem i Narvik kulturhus AS
– Varamedlem i Kontrollutvalget for Narvik Kommune

Hun tiltrådte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hienn AS, 28.08.14 og fikk sin advokatbevilling i september 2017.

Foruten de forretningsjuridiske områder, arbeider Marit Hienn også med entrepriserett, arbeidsrett, offentlige anskaffelser, erstatningsrett og faste eiendoms rettsforhold.