Skip to content

MARIT

Marit Hienn har sin mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen.
Som spesialfag har hun:

– Kommersiell kontraktsrett/ Petroleumsrett – Universitetet i Oslo

– Selskapsrett – Universitetet i Bergen

– Konfliktmekling – Universitetet i Bergen

Marit Hienn`s masteroppgave har tittelen:

”Begrepet ”daglig ledelse” som rettslig skranke

Sett i lys av aksjeloven § 6-14 og § 6-32.”

Marit Hienn har foruten sin juridisk utdannelse, tilleggsutdannelse i bedriftsøkonomi og regnskap fra Handelshøgskolen i Bergen (NHH).

Hun har vært trainee ved Advokatfirmaet Sølverud i Bergen, og hun har vært engasjert som prosjektleder ved JBL. Marit HIenn tiltrådte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hienn AS, 28.08.14 og fikk sin advokatbevilling i september 2017.

Marit Hienn har en rekke kurs, blant annet i forhandlingsteknikk og styrearbeid og har i dag følgende styreverv:

  • Styreleder i Advokatforeningens «Yngre advokater» Midt- Hålogaland krets
  • Styremedlem i Advokatforeningens faste utvalg for yngre advokater
  • Styreleder I Narvik Kulturhus AS
  • Styremedlem i Folkets Hus Narvik AS
  • Styremedlem i OMT BO AS
  • Varamedlem i Sparebanken Narvik
  • Fast eksternt medlem i Kontrollutvalget til Narvik kommune

Tidligere verv:

  • Styreleder i Ofoten Mekaniske verksted
  • Styremedlem Narvik Kulturhus

Marit Hienn arbeider innenfor de forretningsjuridiske områdene med hovedvekt på entrepriserett og arbeidsrett. Foruten de forretningsjuridiske områder, arbeider hun også med offentlige anskaffelser, erstatningsrett og faste eiendoms rettsforhold.