Skip to content

olefredrik

Advokat Ole Fredrik Hienn har 36 års erfaring som næringslivsleder og advokat. Sin juridiske utdannelse har han fra Universitet i Bergen.

Han har bla vært administrasjonssjef ved LKAB, disponent i dagbladet Fremover og administrerende direktør i Nikkel & Olivin AS. De siste 8 år har han vært stabsjef og Juridisk direktør i Hurtigruten ASA. Fra 1990 til 2006 drev han sitt eget advokatfirma i kontorfellesskap med advokat Kjell M. Øymo.

Hienn har gjennom sin yrkespraksis hatt over 60 styreverv hvor av flere i utenlandske selskaper. Lokalt i Narvik har han bl.a vært styreleder i Narvik Sparebank, Grand royal hotell AS, eiendomsselskapet Narvikgården AS og dagbladet Fremover AS. Trykkeriet Nor Trykk AS, IT selskapet FUNN IT og rederiet OVDS AS.  For øvrig i rederiet NorLines AS i Stavanger, kullselskapet Store Norske Spitsbergen kullkompani på Svalbard og busselskapet TIRB/Cominor på FInnsnes som de meste kjente. I dag er Hienn styremedlem i Leonhard Nilsen & Sønner AS og Rana Gruber AS.

Advokat Hienn har arbeidet med flere forretningsjuridiske områder med hovedvekt på kontraktsrett og bygge og entrepriserett. Bygge og entrepriserett er også hans spesialfag fra universitetet i Bergen.
Han har også lang erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker og var bl.a medlem av SEFO i Nordland i 8 år frem til 2001.

Advokat Hienn har også vært advokat for flere kommuner og statlige virksomheter.

Fra våren 2014 avsluttet han sitt arbeidsforhold som konsernadvokat og juridisk direktør hos Hurtigruten ASA og igjen opptok sin tidligere advokatpraksis.